Organisatie

Sinds schooljaar 2021-2022 zijn we voor het eerst in units gaan werken: 

Unit onderbouw:  groep PTO-1-2 

Unit Middenbouw:  groep 3-4 en groep 5-6 

Unit bovenbouw:  groep 7-8 

In de ochtenden krijgen alle leerlingen in de kleine basisgroepen aparte instructie en verwerking op maat in de leervakken, zoals taal, lezen en rekenen. 

In de middagen werken de units groepsdoorbroken samen binnen de thema's van wereldoriëntatie, tijdens de creatieve vakken en bij het sporten.