Schooltijden: 

Dagen 

Groep 1 t/m 4 

Groep 5 t/m 8 

Maandag        

08.30 – 14:30 

08.30 – 14:30 

Dinsdag 

08.30 – 14:30 

08.30 – 14:30 

Woensdag 

08.30 – 12.15  / middag vrij 

08.30 – 12.15  / middag vrij 

Donderdag 

08.30 – 14:30 

08.30 – 14:30 

Vrijdag 

08.30 – 12.00  / middag vrij 

08.30 – 14:30 

  

De kinderen van groep 3 t/m 8 mogen om 08.20 uur zelfstandig naar binnen. Groep 1 en 2 lopen samen met hun ouders/verzorgers vanaf 8:20 naar binnen. Om 08.30 uur beginnen de lessen.

Vakantierooster 2023-2024

Periode 

 

14 oktober 2023 t/m 22 oktober 2023

herfstvakantie 

23 december 2023 t/m 7 januari 2024

kerstvakantie 

10 februari 2024 t/m 18 februari 2024

carnavalsvakantie 

1 april 2024

2e Paasdag 

20 april t/m 5 mei 2024

meivakantie 

9 en 10 mei 2024

Hemelvaart 

20 mei 2024

2e Pinksterdag 

6 juli t/m 18 augustus 2024

zomervakantie 

 

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Vakantierooster 2024-2025

Periode 

 

21 oktober t/m 27 oktober 2024

herfstvakantie 

21 december 2024 t/m 5 januari 2025

kerstvakantie 

1 maart 2025 t/m 9 maart 2025

carnavalsvakantie 

21 april 2025 (valt op maandag in de meivakantie)

2e Paasdag 

21 april t/m 5 mei 2025 (inclusief bevrijdingsdag op maandag 5 mei)

meivakantie 

29 en 30 mei 2025

Hemelvaart 

9 juni 2025

2e Pinksterdag 

5 juli t/m 17 augustus 2025

zomervakantie 

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. 

Overblijven 

Alle kinderen eten tussen de middag op school. De pauze, die bestaat uit eten en drinken en buiten spelen wordt begeleidt door een overblijfouder en een eigen teamlid. 

De overblijfouders ontvangen een vergoeding voor deze werkzaamheden. 

De Appel is een gezonde school, dus we verwachten dat de kinderen een goede gezonde lunch bij zich hebben. Pizza, snoep en chips horen hier bijvoorbeeld niet bij. 

De kosten voor het overblijven bedragen 22,50 per leerling per schooljaar. 

 

 

Kinderdagverblijf Domino 

Wij zijn een klein kinderdagverblijf in Roosendaal met 3 verticale groepen van maximaal 16 kinderen per groep van 0 t/m 4 jaar. En 1 BSO groep voor maximaal 20 kinderen van 4 t/m 12 jaar. Uw kind wordt door onze gediplomeerde leidsters opgevangen in een huiselijke sfeer met ruime speel- en ontwikkelingsmogelijkheden. Hierbij kijkt Domino naar de wensen en behoeften van het individuele kind en verzorgt opvang op maat voor ieder kind. 

Wij zijn van mening dat onze dienstverlening erop gericht moet zijn om de leef-, studie- en werkmogelijkheden voor u als ouder te vergroten. Flexibiliteit staat bij ons daarom hoog in het vaandel. Wij werken dan ook uitsluitend met uren en niet met dagdelen en u heeft geen verplichte afname van uren. Mocht er onverhoopt iets veranderen in uw leef-, studie- of werksituatie en u heeft extra opvang nodig, dan is één telefoontje genoeg en het is geregeld. 

Omdat we vinden dat kinderopvang niet alleen kwalitatief goed moet zijn, maar ook betaalbaar, brengen wij u uitsluitend de uren in rekening die u opgeeft, dit doen we zelfs tot op het kwartiertje af, zodat u nooit teveel betaalt. Wij rekenen ook geen inschrijfgeld. 

Maar nog belangrijker vinden wij het om naast de u geboden flexibele oplossingen de kinderen een veilige en vertrouwde plek te bieden, d.m.v. een vaste groepsruimte, een vaste dagindeling en een vast team dat volgens een vast rooster werkt. 

We hebben ook ruime openingstijden van 7.00 uur t/m 19.00 uur, zijn we ook vlakbij het centrum gelegen en vlakbij de oprit van de snelweg richting Bergen op Zoom, Rotterdam en Breda. Voor ouders die buiten Roosendaal werken is dit ideaal. U hoeft bij Domino pas de 20e van de maand uw rekening te voldoen. Dit omdat de belastingdienst de 15e van de maand uitbetaalt. Zo hoeft u niks voor te schieten. 

Wij hebben al 18,5 jaar ervaring in de kinderopvang en doen dit met plezier. Als u weet wat goed is voor u en uw kind, dan kiest u natuurlijk voor Domino. 

Nog 1 keer de voordelen van Domino voor u op een rijtje. 

 •   Klein kinderdagverblijf met huiselijke sfeer. 
 •   Opvang op maat voor uw kind door gediplomeerde leidsters. 
 •   Ruime speel- en ontwikkelingsmogelijkheden voor uw kind. 
 •   Flexibele opvang met uren en geen verplichte afname. 
 •   Ruime openingstijden 7.00 uur t/m 19.00 uur. 
 •   Goede betalingsvoorwaarden. 
 •   Geen inschrijfgeld. 
 •   Goede locatie vlakbij centrum en oprit snelweg. 
 •   Landelijke geregistreerd zie website Landelijk register kinderopvang 
 •   18,5 jaar ervaring in de kinderopvang. 

Als u meer wilt weten over Domino en/of u wilt een afspraak maken kunt u via de contactlink op onze website ( zie Info) contact opnemen. Een telefoontje mag natuurlijk ook. 

De leerlingenraad bestaat uit leerlingen van groep 5 t/m 8, die circa 10 keer per schooljaar met juf Marlinde vergaderen over allerlei zaken. Wat zijn zaken die zoals besproken zullen worden?

 • ideeën van de kinderen;
 • ideeën van de meesters en juffrouwen;
 • de leerlingenquête;
 • gebruik en inrichting schoolplein;
 • veiligheid op weg naar school;
 • mogelijke jaaractiviteiten;
 • bevindingen over lesmethoden;
 • enzovoorts.

Het belangrijkste is dat we als school willen horen wat er bij de kinderen leeft en daarover in gesprek willen gaan.

Leerlingen hebben baat bij een goede relatie tussen hun ouders en hun school. Als ouder mag u van De Appel bepaalde zaken verwachten, bijvoorbeeld duidelijke informatie, een goed pedagogisch klimaat en oog voor de sociale ontwikkeling van uw kind. Als school hebben wij echter ook bepaalde verwachtingen van u als ouder en rekenen we op uw belangstelling en betrokkenheid. 

Als ouders kunt u op verschillende manieren betrokken zijn bij onze school. Zo kunt u helpen bij sportactiviteiten, schoolreizen en vieringen. Maar u kunt ook deelnemen aan een werkgroep of aanmelden voor de MR.

De Appel kent het volgende overlegorgaan: 

De Medezeggenschapsraad : de MR heeft een belangrijke stem in onze beleidsbeslissingen. In de MR zitten zowel leerkrachten als ouders. 

Wilt u als ouder actief betrokken zijn bij onze school? Geeft u dit dan aan bij de directie, de groepsleerkracht of bij leden van het overlegorgaan. 

 Meer over de wederzijdse verwachtingen van school en ouders 

De ouderkamer

Sinds 2019 hebben wij in de school een ouderkamer. Deze ouderkamer is de plek voor ouders om deel te nemen aan diverse activiteiten en om elkaar en de medewerkers van de school te ontmoeten. Het streven is om in 2020 maandelijks een ouderkameractiviteit te kunnen agenderen. 

Wat hebben we tot nu toe georganiseerd? 

* koffieochtenden met opvoedkundige thema's 

* workshop kerstkransen maken 

* vanaf augustus 2019 wekelijkse taalcursus voor ouders in samenwerking met Curio. 

  Wij hopen natuurlijk dat er nog veel activiteiten gaan volgen! Bijvoorbeeld: 

 • EHBO in huis (kleine ongelukjes bij kinderen) 

 • Hoe help ik mijn kind met zijn huiswerk? 

 • Rekenen in 2019, dat is toch heel anders dan vroeger... een workshop voor ouders 

 • en nog veel meer.....  

Mocht u goede ideeën hebben, aarzel dan niet dit aan te geven bij de directie van de school. 

Ook op onze school is er een MedezeggenschapsRaad (MR). Dit inspraakorgaan heeft tot doel ouders en het team medezeggenschap te geven. Onze MR bestaat uit een voorzitter, secretaris en leden. De huidige raad bestaat uit zes personen: drie ouders (de oudergeleding) en drie leerkrachten (de personeelsgeleding). De directeur woont als adviserend lid de vergaderingen bij en vertegenwoordigt het schoolbestuur. 

Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR het recht advies te geven aan het schoolbestuur dan wel instemming te verlenen aan beslissingen van het schoolbestuur. De MR vergadert 6-7 keer per jaar.  De vergaderingen staan op de jaarkalender. 

Elk lid van het onderwijzend personeel en elke ouder kan deze als toehoorder deze bijwonen. Dit jaar bestaat de MR uit de volgende personen: 

Namens het team:   

 

Voorzitter/Penningmeester:  

Mevr. N.Djuricic 

Lid:  

Mevr. L. Kerremans 

Lid:  

Mevr. M. Schrauwen 

 

Namens de ouders: 

 

Lid: 

Mevr. M. Buermans

Lid: 

Dhr. Van den Berg 

Lid: 

Mevr. Cömert 

 

p/a: Van Goghlaan 9a   4703 JA Roosendaal

tel: 0165-571676 

Wanneer uw kind ziek is of om een andere onvoorziene reden de school niet kan bezoeken, wordt u vriendelijk verzocht dit 's-ochtends tussen 8.00 uur en 8.30 uur te melden aan onze administratie. Dat kan op twee manieren: 

-  telefonisch op ons telefoonummer 0165  - 571 676 

- via een absentiebericht op social schools 

Wanneer uw kind tijdens schooltijd niet in de klas verschijnt zonder dat ons een reden bekend is, nemen wij met u contact op, om te vernemen of alles in orde is. Hiervoor gebruiken we het noodtelefoonnummer dat u ons destijds heeft opgegeven. 

Ook wanneer uw kind op school ziek wordt of iets overkomt, gebruiken we ditzelfde nummer om u te informeren.  

 

Voor alles omtrent privacy verwijzen wij u naar www.kporoosendaal.nl/over-ons/privacy.

Voor alles over het ouder- en jeugdsteunpunt verwijzen wij u naar kporoosendaal.nl/handige-info/ouder-en-jeugdsteunpunt

Voor alles de klokkenluidersregeling verwijzen wij u naar www.kporoosendaal.nl/over-ons/klokkenluidersregeling.

Bekijk hier het Stroomschema klachten 

Brabants Verkeersveiligheidslabel

Onze school heeft een werkgroep verkeer, bestaande uit leerkracht en een ouder, die zich inzet voor (het verbeteren van) de verkeerssituatie rondom de school, de verkeerseducatie in de school en voor het behoud van het verkeersveiligheidslabel.

Al jaren geleden heeft basisschool De Appel het “Brabants Verkeersveiligheidslabel” behaald. Om dit te behouden, moeten wij blijvend aandacht besteden aan de verkeersveiligheid rondom onze school. Dat doen wij door onze verkeerslessen in de klas en door in alle groepen mee te doen aan verkeersprojecten en acties. Een voorbeeld van de afgelopen jaren is de “Groene Voetstappen-actie”, waarbij wij een week lang elke dag tellen hoeveel kinderen er te voet, met de fiets of met de auto naar school komen.

In groep 7 doen de kinderen mee aan het verkeersexamen dat wordt samengesteld door Veilig Verkeer Nederland. Dit verkeersexamen bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte. Met het verkeersexamen worden de verkeerslessen overigens niet afgesloten. Die gaan gewoon door in groep 8, vooral ter voorbereiding op de route naar de toekomstige school van het voortgezet onderwijs.

Brabants Verkeersveiligheidslabel