Onder de aandacht

Welkom op De Appel

Samen voor jouw toekomst!

Kindcentrum De Appel is meer dan een kleine fijne school in de Westrand. Wij verzorgen opvang en onderwijs voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar in samenwerking met Kober kinderopvang. 

Het Kindcentrum is een centrale ontmoetingsplek in de wijk. Onderwijs en zorg, alles wat belangrijk is voor u en uw kind, is hier te vinden.  Binnen het Kindcentrum werken niet alleen leerkrachten. Ook de logopediste, de ergotherapeut, de schoolmaatschappelijk werker, een jeugdprofessional en de medewerkers van Don Bosco rekenen wij tot ons team.  

Binnen het gebouw bieden wij voorschoolse en naschoolse opvang aan. Ook worden er naschoolse activiteiten georganiseerd zoals schoolsport en diverse culturele activiteiten. Met elkaar zijn wij Kindcentrum De Appel.