Missie en visie

Meer dan een school 

Kindcentrum De Appel is meer dan een kleine fijne school in de Westrand. Wij verzorgen opvang en onderwijs voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar in samenwerking met Kober kinderopvang. 

Het Kindcentrum is een centrale ontmoetingsplek in de wijk. Onderwijs en zorg, alles wat belangrijk is voor u en uw kind, is hier te vinden.  Binnen het Kindcentrum werken niet alleen leerkrachten. Ook de logopediste, de ergotherapeut, de schoolmaatschappelijk werker, een jeugdprofessional en de medewerkers van Don Bosco rekenen wij tot ons team.  

Binnen het gebouw bieden wij voorschoolse en naschoolse opvang aan. Ook worden er naschoolse activiteiten georganiseerd zoals schoolsport en diverse culturele activiteiten. Met elkaar zijn wij Kindcentrum De Appel. 

U ziet dat ook terug in onze vier pijlers:

Samen

Samen kun je meer dan alleen. Zo denken wij erover binnen ons kindcentrum. Daarom leren we de kinderen hoe ze goed kunnen samenwerken met elkaar. Op De Appel werkt iedereen samen als 1 team: leerkrachten, kinderen, ouders en veel ondersteunende organisaties die een plekje hebben binnen ons gebouw. Samen hebben we 1 belangrijk doel: de ontwikkeling van uw kind.

Positief

Ontwikkelen lukt het beste in een veilige, gezonde en positieve omgeving. Het kindcentrum is een veilige plek waar unieke kwaliteiten van uw kind gezien en gestimuleerd worden. Als team kijken we naar de mogelijkheden van ieder kind en waar we het beste kunnen aansluiten met ons aanbod. Kinderen leren complimenten geven en ontvangen, omgaan met tegenslagen en deze omzetten naar iets positiefs. Op De Appel gaan we open en respectvol met elkaar om met oog voor en interesse in elkaars eigenheid.

Persoonlijk

Op het schoolplein en in het gebouw kent (bijna) iedereen uw kind bij naam. Dat vinden de meeste kinderen fijn. Ze voelen dat er echt aandacht is voor hen. Ze worden gezien! Omdat wij samen met u, de ouders, willen optrekken in de begeleiding van uw kind, vinden wij het ook belangrijk om een open contact met u te hebben. U bent welkom op De Appel.

Toekomstgericht

Een stevige basis voor de toekomst; dat geven we uw kind mee. Taal, rekenen en lezen zijn daarvoor essentieel. Maar de samenleving verandert snel en vraagt om meer, zoals oplossingsgericht denken, informatie verwerken, creatief denken, actief burgerschap en het werken met de nieuwste technologie en ICT. Ook dat leren we uw kind allemaal. Dat maakt De Appel een fijne plek voor uw kind, om te leren en om te groeien.

Een kind dat positief in het leven staat en zin heeft in de toekomst; dat is waar wij op De Appel samen naar streven. Spreekt onze visie ‘Samen voor jouw toekomst’ u en uw kind aan? Dan bent u van harte welkom op onze school.