Kwaliteit

Kwaliteit als prioriteit 

Onze leerlingen staan aan het begin van hun schoolcarrière. Hun tijd bij ons is bepalend voor hun vervolgopleiding en uiteindelijke carrière. Het leveren van kwaliteit in scholing en vorming staat bij ons dan ook hoog in het vaandel. 

Structurele aanpak 

Om de kwaliteit van onze scholing te waarborgen, zetten we structureel diverse middelen in: 

  • Evaluatie: de duidelijke doelen die wij gesteld hebben, worden minimaal eens per vier jaar beoordeeld. Ook vragen we leerlingen en leraren naar hun mening over de kwaliteit van onze school. Bovendien houden we regelmatig een ouder- en leerlingtevredenheidspeiling.  Eventuele verbeteringen worden opgepakt. 

  • Cito-toetsen: de leerresultaten van individuele leerlingen en van jaargroepen worden bepaald aan de hand van de landelijke Cito. Doordat leerkrachten inzicht hebben in de vorderingen van hun leerlingen kunnen zij hun instructie goed afstemmen en eventuele achterstanden oppakken. Kijkend naar de afgelopen jaren, dan voldoen we ruim aan de normen die de inspectie aan onze school stelt.

  • Onderwijs op maat: waar nodig passen wij de instructie en verwerking van de stof aan aan het niveau van de individuele leerling. Al onze leerkrachten worden daarop getraind. 

  • Aandacht voor doorstroomcijfers: jaarlijks leggen we vast naar welke schooltypes onze schoolverlaters gaan. Hierin zien we de laatste jaren een toename in het aantal leerlingen dat doorstroomt naar VMBO theoretisch/HAVO, HAVO, en VWO. 

  • Vastlegging: door afspraken op schrift vast te leggen en te rapporteren aan belanghebbende partijen (inspectie, bevoegd gezag, GMR en ouders) zorgen we ervoor dat we de gewenste kwaliteit niet alleen bereiken, maar ook vasthouden. Dit leidt onder andere tot een positieve beoordeling.

  • Toekomstvisie: natuurlijk kijken wij als school verder dan het lopende schooljaar. In het schoolplan 2021-2022 hebben we diverse ontwikkelingsdoelen vastgelegd zodat we ook de komende jaren onze onderwijskwaliteit versterken. 

Al deze maatregelen samen zorgen ervoor dat we enerzijds voldoen aan de eisen die de schoolinspectie stelt en we anderzijds ook onze eigen ambitieuze doelen behalen. Uiteindelijk leidt dit tot onze belangrijke einddoel; uw kind professioneel en inspirerend onderwijs geven.