Ouderraad

De Appel kent een Ouderraad, die betrokken is bij alle activiteiten, die buiten het onderwijsprogramma op school worden uitgevoerd. Ouders die willen helpen zijn altijd welkom. Waamee kunt u helpen?

 

Bij uitstapjes naar bijvoorbeeld het bos, de speeltuin, bibliotheek, kinderboerderij, schoolreisjes, maar ook bij creativiteitslessen, de organisatie van feesten, sport- en speldagen en school -en sporttoernooien. 

 

Vrijwillige ouderbijdrage

Deze is vastgesteld op € 25,00 per gezin. De ouderbijdrage betaalt u niet direct aan de Ouderraad, maar u gaat een overeenkomst aan met de school. Dit is een wettelijke verplichting. Uw zoon of dochter neemt een brief en het formulier mee naar huis en u vult deze in. De school verzamelt vervolgens de contracten en de Ouderraad int de gelden.

Natuurlijk hopen wij dat  een en ander in goede samenwerking en overleg kan gebeuren.

 

Leden Ouderraad

Voorzitter:   mevr. D.Van de Kasteele
   
Secretaris:  mevr. M. Buermans
Penningmeester:      mevr. P. v. Cortenberghe

 

p/a Van Goghlaan 9a   4703 JA  Roosendaal.   tel: 0165-571676

email: ouderraad@deappelkpo.nl