Uw betrokkenheid als ouder

Leerlingen hebben baat bij een goede relatie tussen hun ouders en hun school. Als ouder mag u van De Appel bepaalde zaken verwachten, bijvoorbeeld duidelijke informatie, een goed pedagogisch klimaat en oog voor de sociale ontwikkeling van uw kind. Als school hebben wij echter ook bepaalde verwachtingen van u als ouder en rekenen we op uw belangstelling en betrokkenheid.

 

Als ouders kunt u op verschillende manieren betrokken zijn bij onze school. Zo kunt u helpen bij sportactiviteiten, schoolreizen en vieringen. Maar u kunt ook deelnemen aan een werkgroep of overlegorgaan. De Appel kent twee overlegvormen:

 

1. De Ouderraad: de Ouderraad is betrokken bij alle activiteiten die buiten het onderwijsprogramma op school worden uitgevoerd.

 

2. De Medezeggenschapsraad : de MR heeft een belangrijke stem in onze beleidsbeslissingen. In de MR zitten zowel leerkrachten als ouders.

 

 

 

Wilt u als ouder actief betrokken zijn bij onze schooll? Geeft u dit dan aan bij de directie, de groepsleerkracht of bij leden van de overlegorganen.


Meer over de wederzijdse verwachtingen van school en ouders

 

De ouderkamer:

Sinds 2019 hebben wij in de school een ouderkamer. Deze ouderkamer is de plek voor ouders om deel te nemen aan diverse activiteiten en om elkaar en de medewerkers van de school te ontmoeten. Het streven is om in 2020 maandelijks een ouderkameractiviteit te kunnen agenderen.

 

Wat hebben we tot nu toe georganiseerd?

* koffieochtenden met opvoedkundige thema's

* workshop kerstkransen maken

* vanaf augustus 2019 wekelijkse taalcursus voor ouders in samenwerking met het `Kellebeekcollege.

 

Wij hopen natuurlijk dat er nog veel activiteiten gaan volgen!

Bijvoorbeeld:

  • EHBO in huis (kleine ongelukjes bij kinderen)
  • Hoe help ik mijn kind met zijn huiswerk?
  • Rekenen in 2019, dat is toch heel anders dan vroeger... een workshop voor ouders
  • en nog veel meer.....

 

Mocht u goede ideeen hebben, aarzel dan niet dit aan te geven bij de directie van de school.