Voor ouders

In 2012 hebben we in het kader van het nieuwe schoolplan 2012-2016 ons georiënteerd op het onderwijs voor de komende 4 jaar en hoe wij dit de komende jaren vorm gaan geven. Belangrijk om naar de toekomst te kijken is onze visie op deze toekomst en het onderwijs. Daarin hebben wij een aantal kernwaarden en kernkwaliteiten beschreven. Onze kernkwaliteiten zijn:

Positief, Kleurrijk, Veelzijdig, Uitdagend.

 

Deze kernkwaliteiten hebben we vertaald naar een logo en slogan die:

  • Positiviteit in benadering, inrichting en omgang met elkaar uitstralen
  • Kleur geven aan veelzijdigheid in talenten, cultuur, niveau en leerstijlen
  • Symbool staan voor de helpende, professionele hand, die wij kinderen en ouders willen bieden in de ontwikkeling van onze kinderen en
  • Uitdagen en ons de kracht geven om het maximale uit kinderen, ouders en leerkrachten te halen.

 

Naast deze koppeling met onze kernwaarden willen wij in het logo en slogan ook verwijzen naar de naamgever van de school: Karel Appel, een Nederlandse schilder, die veel kracht en kleur in zijn kunstwerken uitstraalt.