Opvang

Overblijven op De Appel

 • De kinderen worden tijdens het overblijven begeleid door leidsters van kinderdagverblijf Domino.
 • De kinderen die moeten overblijven geven dit ’s morgens mondeling dan wel schriftelijk door aan de leerkracht.
 • De kinderen brengen zelf hun eten en evt. iets te drinken mee.
 • Van de leidsters kunnen de kinderen altijd melk of sap krijgen.
 • Geef niet te veel te eten mee en vooral geen snoep.
 • De kinderen komen zelfstandig naar het overblijflokaal.
 • De kinderen eten gezamenlijk en ruimen gezamenlijk op.
 • De kinderen mogen tijdens het overblijven het schoolplein NIET verlaten.
 • Alleen als u betaald heeft en een volledig ingevuld inschrijfformulier heeft ingeleverd, kan uw kind overblijven !

Er zijn 3 verschillende overblijfkaarten, voor 10, 25 of 50 keer overblijven

De kosten zijn:

 • incidenteel overblijven € 2,00
 • 10 maal overblijven € 20,00
 • 25 maal overblijven € 50,00
 • 50 maal overblijven € 95,00

Het is de bedoeling dat u 1 kaart per kind koopt.

Het gewenste bedrag dient u tijdig over te maken op het bankrekeningnummer van kinderdagverblijf Domino, dat u kunt vinden op het inschrijfformulier.

Op de dag van overblijven geeft u aan de leerkracht door of uw kind moet overblijven. Deze zal dit aangeven op de presentielijst van kinderdagverblijf Domino.
Tijdens het overblijven worden deze lijsten nogmaals afgetekend door de overblijfjuf.
Wanneer de maand  voorbij is gaan alle lijsten naar de administratie, alwaar het aantal maal overblijven met uw ingekochte strippen wordt verrekend.
Blijven er dan 5 of minder strippen over dan zullen wij uw kind een herinnering meegeven zodat u tijdig een nieuwe kaart kunt inkopen.

Elk schooljaar zult u een nieuw inschrijfformulier moeten invullen i.v.m. eventuele wijzigingen.

Het inschrijfformulier is te verkrijgen op school of bij kinderdagverblijf Domino

In geval van problemen of vragen kunt u contact opnemen met kinderdagverblijf Domino tel: 551593 of met basisschool "De Appel".

Ouders zijn en blijven ten alle tijden verantwoordelijk voor hun kinderen.

Meer informatie Kinderdagverblijf Domino

 

Buitenschoolse Opvang

Kinderdagverblijf Domino

Wij zijn een klein kinderdagverblijf in Roosendaal met 3 verticale groepen van maximaal 16 kinderen per groep van 0 t/m 4 jaar. En 1 BSO groep voor maximaal 20 kinderen van 4 t/m 12 jaar. Uw kind wordt door onze gediplomeerde leidsters opgevangen in een huiselijke sfeer met ruime speel- en ontwikkelingsmogelijkheden. Hierbij kijkt Domino naar de wensen en behoeften van het individuele kind en verzorgt opvang op maat voor ieder kind.

 

Wij zijn van mening dat onze dienstverlening erop gericht moet zijn om de leef-, studie- en werkmogelijkheden voor u als ouder te vergroten. Flexibiliteit staat bij ons daarom hoog in het vaandel. Wij werken dan ook uitsluitend met uren en niet met dagdelen en u heeft geen verplichte afname van uren. Mocht er onverhoopt iets veranderen in uw leef-, studie- of werksituatie en u heeft extra opvang nodig, dan is één telefoontje genoeg en het is geregeld.

 

Omdat we vinden dat kinderopvang niet alleen kwalitatief goed moet zijn, maar ook betaalbaar, brengen wij u uitsluitend de uren in rekening die u opgeeft, dit doen we zelfs tot op het kwartiertje af, zodat u nooit teveel betaalt. Wij rekenen ook geen inschrijfgeld.

 

Maar nog belangrijker vinden wij het om naast de u geboden flexibele oplossingen de kinderen een veilige en vertrouwde plek te bieden, d.m.v. een vaste groepsruimte, een vaste dagindeling en een vast team dat volgens een vast rooster werkt.

 

We hebben ook ruime openingstijden van 7.00 uur t/m 19.00 uur, zijn we ook vlakbij het centrum gelegen en vlakbij de oprit van de snelweg richting Bergen op Zoom, Rotterdam en Breda. Voor ouders die buiten Roosendaal werken is dit ideaal. U hoeft bij Domino pas de 20e van de maand uw rekening te voldoen. Dit omdat de belastingdienst de 15e van de maand uitbetaalt. Zo hoeft u niks voor te schieten.

 

Wij hebben al 18,5 jaar ervaring in de kinderopvang en doen dit met plezier. Als u weet wat goed is voor u en uw kind, dan kiest u natuurlijk voor Domino.

 

Nog 1 keer de voordelen van Domino voor u op een rijtje.

 

  Klein kinderdagverblijf met huiselijke sfeer.

  Opvang op maat voor uw kind door gediplomeerde leidsters.

  Ruime speel- en ontwikkelingsmogelijkheden voor uw kind.

  Flexibele opvang met uren en geen verplichte afname.

  Ruime openingstijden 7.00 uur t/m 19.00 uur.

  Goede betalingsvoorwaarden.

  Geen inschrijfgeld.

  Goede locatie vlakbij centrum en oprit snelweg.

  Landelijke geregistreerd zie website Landelijk register kinderopvang

  18,5 jaar ervaring in de kinderopvang.

 

Als u meer wilt weten over Domino en/of u wilt een afspraak maken kunt u via de contactlink op onze website ( zie Info) contact opnemen. Een telefoontje mag natuurlijk ook.

 

Kober Kindcentra

Vanaf het schooljaar 2007 – 2008 hebben we als basisschool de plicht voor aansluiting te zorgen met buitenschoolse opvang wanneer de ouders hierom vragen. Ons bestuur, KPO, heeft in de afgelopen periode veelvuldig overleg gehad met diverse aanbieders.

De organisatie die gekoppeld is aan De Appel is Kober Kindercentra. Dit is de grootste organisatie voor kinderopvang in West-Brabant. Zij bieden al op meer dan 60 locaties ruimte aan kinderen van nul tot dertien jaar om samen te spelen en op te groeien. Kober kindercentra heeft onder meer centra voor buitenschoolse opvang en werkt samen met gastouders.

Voor ouders van De Appel bieden ze de volgende mogelijkheden:

 • Voorschoolse opvang vanaf 7.30 uur tot 8.45 uur (opvang bij gastouders)
 • Naschoolse opvang vanaf 15.15 uur tot 18.00 uur (gastouders of BSO-Dol-fijn)
 • Woensdag 12.00 uur tot 18.00 uur (gastouders of BSO-Dol-fijn)
 • Vrije dagen 7.30 uur 18.00 uur (gastouders of BSO-Dolfijn)

 

Kinderen worden per taxi naar BSO Dol-fijn aan de Morelberg 102 gebracht (De taxikosten worden door Kober betaald).

Tijdens de schoolvakanties gaat de opvang gewoon door. Het kan wel zijn dat er dan een andere locatie bezocht moet worden.

Wanneer u als ouder belangstelling heeft en/of u zich wilt aanmelden hiervoor moet u dit zelf regelen. U neemt dan direct contact op met Kober kindercentra. Op de website Kinderopvang Kober kunt u diverse informatie vinden. Hierop worden onder meer de tarieven vermeld. Houdt u er rekening mee dat u via de belasting een aardige tegemoetkoming voor de kosten kunt krijgen.