Schakelproject

Sinds het schooljaar 2014-2015 is KPO Basisschool De Appel één van de drie lespunten in Roosendaal die werken binnen het schakelproject. Het schakelproject is een gesubsidieerde gemeentelijke aanpak om taalachterstanden op jonge leeftijd aan te pakken.

Om te voorkomen, dat deze taalachterstand voor leerproblemen gaat zorgen, krijgen  geselecteerde leerlingen een jaar lang extra intensief talig onderwijs. Zo kunnen ze onder begeleiding van onze gespecialiseerde leerkrachten op het taalgebied een grote inhaalslag maken.

 

Momenteel kunnen wij mede door de inzet van de schakelsubsidie de klassen klein houden en de leerkrachten gespecialiseerd. Er is op deze manier voldoende aandacht en instructie mogelijk voor ieder individueel kind.