Schakelklas

Sinds het schooljaar 2014-2015 is KPO Basisschool De Appel één van de drie lespunten in Roosendaal met een schakelklas. Een schakelklas is een extra (kleine) groep van 8-15 leerlingen, speciaal bedoeld voor leerlingen met een achterstand in taal.

In deze groep worden leerlingen geplaatst die

- goed gedrag vertonen,
- goede resultaten behalen,
- een goede of voldoende te verbeteren motivatie en werkhouding hebben,
- bij het leren in voldoende mate ondersteund worden door hun ouders,
- geen specifieke leer- of taalstoornis hebben,
- uitvallen op taal.

Om te voorkomen, dat deze taalachterstand voor leerproblemen gaat zorgen, krijgen deze geselecteerde leerlingen een jaar lang extra intensief talig onderwijs. Zo kunnen ze onder begeleiding van een gespecialiseerde leerkracht op het taalgebied een grote inhaalslag maken. Momenteel is er een schakelklas voor leerlingen uit groep 2 en een tweede schakelklas voor leerlingen uit groep 4. (De leerlingen kunnen overigens ook vanuit een andere school tijdelijk bij ons geplaatst worden.)

 

Let wel: De leerlingen worden voor 1 jaar in de schakelklas geplaatst, het jaar daarna  worden beide groepen weer samengevoegd.