Onderwijs

Onderwijs op maat in een veilige omgeving

Ieder kind heeft talent. Het gaat erom dit talent op de juiste manier aan te spreken. Binnen De Appel streven we ernaar dat ieder kind zich maximaal ontwikkelt, op een manier die bij hem of haar past.

 

Individuele inzet

In eerste instantie bieden we alle leerlingen in de groep dezelfde leerstof aan. Door gebruik te maken van de juiste, eigentijdse en landelijk verspreide methodieken en projecten voldoen we aan de wettelijk verplichte opdrachten. Daar waar nodig werken we op De Appel met onderwijs op maat. Zo komen we tegemoet aan de individuele onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Taal- en rekenachterstanden worden door ons actief opgepakt. Tevens stimuleren we onze leerlingen om zich breed te ontwikkelen. We besteden dus niet alleen veel aandacht aan hun vaardigheden op verstandelijk en emotioneel gebied, maar bevorderen ook hun creatieve, culturele en lichamelijke ontwikkeling. Deze aanpak zorgt ervoor dat De Appel meerdere categorieën kinderen met speciale onderwijsbehoeften of extra leerbehoeften goed kan opvangen.

 

Veilig en vertrouwd

Naast het op de juiste manier aanbieden van de lesstof heeft een kind ook een veilige omgeving nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Onze school- en leefregels spelen hierbij een grote rol. Door deze regels na te streven zorgen leerlingen, leerkrachten en ouders samen voor een veilige school met een goede sfeer en een duidelijke structuur.

 

Meer over onze leefregels