Missie en visie

Onze visie en missie

Als basisschool hebben wij een duidelijke missie: ieder kind is anders. En heeft zijn of haar eigen individuele onderwijsbehoeften. Door ontwikkelingsgericht te werken en goed om te gaan met de verschillen tussen de leerlingen onderling halen wij het maximale uit ieder kind.

 

Deze gedachte is ook terug te vinden in onze visie:

 “Wij bouwen aan een school waar ouders betrokken zijn bij het realiseren van een hoge leerresultaten op alle kennisgebieden en werken daarbij intensief samen met externe zorg- en onderwijspartners. We maken hierbij gebruik van nieuwe (sociale) media en de talenten van onze kinderen en leerkrachten. Dit doen we in een uitdagende leeromgeving, waarbij we expliciet aandacht besteden aan de sociale en emotionele ontwikkeling van onze leerlingen.”

 

In al onze activiteiten laten wij ons leiden door deze missie en visie. Daarnaast zijn er vier pijlers die binnen onze school een grote rol spelen: positief, kleurrijk, veelzijdig en uitdagend.

 

Positief: Binnen De Appel worden leerlingen, ouders en leerkrachten op een positieve manier benaderd.

 

Kleurrijk: De Appel is rijk aan talenten van leerlingen en leerkrachten, rijk aan culturen, rijk aan leerniveaus en leerstijlen. Hieruit halen wij als basisschool onze kracht.

 

Veelzijdig: Onze brede aanbod activiteiten en onze individuele aanpak hebben een positief effect op de ontwikkeling van onze leerlingen kinderen en zorgen voor hogere opbrengsten.

 

Uitdagend: Door gebruik te maken van nieuwe technologische ontwikkelingen en een sfeervolle, gestructureerde en opgeruimde inrichting dagen wij onze leerlingen uit om meer uit zichzelf te halen.

 

Meer over deze pijlers leest u onder ‘Kennismaken’.

 

Voor 2020 hebben wij ons als doel gesteld: bekijk onze schoolplanposter

 

- In 2020 is KPO Basisschool De Appel een (integraal) Kindcentrum
- Naast aandacht voor het reguliere aanbod, met een duidelijk accent op taal en rekenen, is er veel aandacht voor Sport en beweging, Gezondheid, Veiligheid, ICT en dagarrangementen