Uitnodiging Open Dag op 6 maart

"De Appel is een fijne buurtschool."

 

De Appel is een buurtschool, met dit jaar 11 groepen. In een buurt moet je er met elkaar iets van maken. De school speelt daarin een belangrijke rol, net als peutergroep de Appel en Kinderdagverblijf Domino. Wij werken dan ook intensief samen.

Daarnaast werken we ook graag samen met ouders. De school is blij met betrokkenheid van ouders; in goed overleg wisselt de ouderraad ideeën en meningen uit met de leerkrachten. We horen vaak dat de steun van leerkrachten, zowel voor leerlingen als ouders,  goed voelbaar is.

Alles op De Appel is erop gericht onze leerlingen te laten opgroeien tot jongeren met voldoende zelfvertrouwen, ruime kennis en stevige sociale vaardigheden. Ook uw kind helpen wij graag bij zijn of haar ontwikkeling.

 

Uitnodiging Open Dag op 6 maart

 

Wij nodigen u van harte uit om tijdens onze Open Dag op 6 maart a.s. een bezoek te brengen aan onze school. Deze dag staan de deuren van 13.00 uur tot 16.00 uur open voor nieuwe kinderen, ouders en andere geïnteresseerden. Onze leerkrachten en medewerkers vertellen u met alle plezier over hun werk, de school, de samenwerking met de ouders en het onderwijs aan de kinderen. Een mooie kans om de kinderen en leerkrachten aan het werk te zien en om meer over onze school te weten te komen. Ook onze 19 collega scholen van KPO Roosendaal doen mee met deze open dag. Meer informatie over al onze scholen vindt u op www.kporoosendaal.nl

 

Wij zien er naar uit u te mogen ontvangen op onze Open Dag.