Palmpasen

Op 8 april a.s. wordt er weer een palmpasenviering gehouden voor en met alle kinderen uit de Sint Norbertusparochie. Voorafgaand mogen de kinderen palmpaasstokken maken. De activiteit wordt georganiseerd door de werkgroep “Ontmoetingskerk” en vindt plaats in de Moeder Godskerk aan de president Kennedylaan.

namens de werkgroep

M.H.J. Damen, rdo
Directeur