Op tijd naar school

Langs deze weg wil ik u, als ouders, er op wijzen dat de school voor alle kinderen begint om 8.30 en 13.15 uur.

Op deze tijden beginnen voor alle groepen de lessen en moeten alle kinderen in de klas zijn. Helaas komt het bij sommige kinderen te vaak voor dat ze te laat op school zijn. We begrijpen dat het na de vakantie soms zwaar kan vallen, maar toch willen wij u vragen ervoor te zorgen dat uw kind tijdig in de klas is.

Het is voor de rust in de groep en het lesprogramma erg belangrijk dat de leerkracht op tijd kan beginnen!

met vriendelijke groet

M.H.J. Damen, rdo
Directeur