Koningsspelen

Beste ouders,

Het programma voor de koningsspelen is inmiddels rond. 

We starten op vrijdag 22 april weer met een koningsontbijt in elke klas. De kinderen hoeven dus thuis niet te ontbijten! Borden en bestek zijn voor de kinderen aanwezig. Vervolgens hebben we een dans voor alle kinderen in de klas. (Hupsakee) 

Daarna doen groep 1-2 en peuterspeelzaal spelletjes op het schoolplein.

Groep 3 en 4 spelen spelletjes om de school. Tussendoor krijgen de kinderen een traktatie. Ze hoeven voor de ochtendpauze dus geen eten en drinken van thuis mee te nemen.

De groepen 1 t/m 4 zijn deze dag gewoon om 12.00 uur vrij.

Groep 5 t/m 8 hebben 4 clinics: op De Wipwei, het Cruyfcourt en het grasveldje naast het Cruyfcourt . Ook zij krijgen tussendoor een traktatie. Ze hoeven voor de ochtendpauze dus geen eten en drinken van thuis mee te nemen.

De groepen 5 t/m 8 hebben continurooster tot 14.00.
Zij lunchen tussendoor op school. Hiervoor moeten de kinderen zelf zorgen voor boterhammen en drinken.

met vriendelijke groet,

Team en Ouderraad KPO Basisschool De Appel