Grote Rekendag

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

In de schoolkalender staat op woensdag 28 maart de grote rekendag gepland.

Deze dag zal 2 weken later plaatsvinden, namelijk op 11 april. 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Team De Appel