BELANGRIJK: Kwaliteitsonderzoek 2015

Geachte ouders en/of verzorgers,

Om goed onderwijs te kunnen blijven geven is het voor onze school belangrijk om te weten wat u van de school vindt. We vragen u dan ook vriendelijk mee te werken aan het periodiek kwaliteitsonderzoek dat wij hiervoor laten uitvoeren.

Alle scholen van de Stichting Katholiek Primair Onderwijs Roosendaal (KPO) doen mee aan dit kwaliteitsonderzoek op schoolniveau. Dit gebeurt digitaal via een kwaliteitsvragenlijst die u via de mail rechtstreeks ontvangt. De resultaten van het onderzoek stellen onze school en het bestuur van KPO in staat het onderwijs aan onze kinderen / uw kind nog beter aan te passen aan de wensen en opvattingen van onze ouders, medewerkers en leerlingen.

We vragen u de kwaliteitsvragenlijst in te vullen. Dit zal ongeveer 15 minuten van uw tijd vragen. Uw gegevens worden anoniem verwerkt. Als alle resultaten verwerkt zijn wordt u vanzelfsprekend op de hoogte gebracht van de resultaten en aanbevelingen. En natuurlijk wat dit betekent voor het onderwijs op onze school en aan uw kind. Ouders met meerdere kinderen op school vullen de vragenlijst slechts één keer in.

De kwaliteitsvragenlijsten worden ook afgenomen onder de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 én de medewerkers / leerkrachten van de school, zodat we een goed beeld kunnen krijgen wat belangrijk is voor het toekomstig beleid van onze school.

De ouders en medewerkers / leerkrachten ontvangen een begeleidende welkomsttekst bij de vragenlijst. De leerkrachten van groep 6, 7 en 8 krijgen daarnaast ook een korte instructie, zodat zij weten hoe het onderzoek onder de leerlingen afgenomen dient te worden.

Het onderzoek start in de week van 16 november.

We hopen op uw medewerking en zien uit naar uw opvatting en aanbevelingen..

Met vriendelijke groet,

M.H.J. Damen, rdo
Directeur