Actie op dinsdag 27 juni.

Geachte ouders, verzorgers,

Willen we kinderen goed onderwijs blijven bieden, dan moet er nu geïnvesteerd worden. We hebben nu namelijk te maken met een hoog ziekteverzuim, veel uitval van leerkrachten en een onaantrekkelijk perspectief voor aankomende leerkrachten. Een fiks lerarentekort dient zich dan ook aan en zal voor flinke problemen gaan zorgen als we nu niets doen. We vragen om stevig te investeren in het basisonderwijs, een eerlijk salaris, kleinere klassen en meer handen in de klas. Dit zal leiden tot minder werkdruk en kwalitatief beter onderwijs.

Om deze redenen voeren wij binnenkort actie. Op dinsdag 27 juni gaan honderden basisscholen in het land een uur later beginnen om zodoende de landelijke aandacht op deze actie te vestigen. Het bestuur van KPO Roosendaal ondersteunt deze prikactie en vraagt u om uw begrip.

Ook onze school doet aan deze actie mee.

Dinsdag 27 juni begint de school om 09.30 uur

Wij hopen dat u onze actie steunt! (teken de petitie op www.pofront.nl). Wij vragen u, eventueel in overleg met andere ouders, uw kind(eren) een uurtje op te vangen.

Bijgevoegde brief met meer informatie over de prikactie, hebben de leerlingen vandaag ook meegekregen.

met vriendelijke groet,
Team KPO Basisschool De Appel
College van Bestuur KPO Roosendaal