30 km actie

Op woensdag 29 maart 2017 vindt van 14.00 tot 15.00 uur een 30 km-actie plaats op en rondom het Permekeplein, met onder andere:

Een remwegdemonstratie

Een bike-demonstratievan de politie

Snelheidsmetingen met een lasergun

De onthulling van een uniek verkeersbord

(zie ook bijlage)

met vriendelijke groeten,

Team Buurtpreventie