Peutergroep De Appel

De Peutergroep

 

De peutergroep is een plek voor kinderen om te spelen. Om er voor te zorgen dat uw peuter plezier heeft in het spelen zorgen we voor een uitnodigende, veelzijdige en veilige speelomgeving. Immers, met name jonge kinderen ontwikkelen en leren via spel.

 

Een peutergroep biedt de kinderen een grote diversiteit aan activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn: bewegingsspel, kringspelletjes, fantasiespelletjes, voorlezen, het zingen van liedjes en knutselen. Daarnaast kan uw kind kennismaken met verschillende soorten ontwikkelingsmaterialen zoals blokken, puzzels, mozaïek, etc.

 

Spelenderwijs en in interactie met andere kinderen en leidsters vergroten kinderen hun woordenschat, ontwikkelen zij hun motorische mogelijkheden, groeien zij in sociaal vaardig gedrag, etc. Daar waar nodig zal de leidster een kind extra ondersteuning geven.Uiteraard wordt altijd rekening gehouden met de eigen behoefte en het tempo van het kind.

 

Een goed contact met de ouders vinden wij belangrijk.
Een peutergroep is aanvullend op de thuissituatie. Voor een optimale ontwikkeling van het kind is informatie uitwisseling, overleg en afstemming tussen leidsters en ouders van groot belang. Dit kan tijdens het halen en brengen van het kind of door een afspraak te maken.

 

Op bovenstaande wijze proberen de leidsters van de peutergroep uw kind een aangename tijd te bieden onder het motto: " spelen is leren en leren is spelen”. Samengevat: het credo is Samen leren, samen groeien!

 

Meer informatie en de mogelijkheid van inschrijven vindt u op www.kober.nl