Kinderergotherapie Praktijk Richard Mol

Wat is (kinder)ergotherapie:
Ergotherapie helpt mensen om op een optimale manier dagelijkse activiteiten uit te voeren in de eigen omgeving. Ook kinderen kunnen problemen hebben in hun dagelijkse activiteiten. Ze komen niet mee met de andere kinderen en/of zijn duidelijk "anders" dan hun leeftijdsgenootjes. Handelingen en activiteiten die wij als vanzelfsprekend ervaren (aankleden, schrijven, eten met mes en vork, in de zandbak spelen) zijn voor deze kinderen een groot probleem. Ergotherapie biedt zorg op maat door analyse van het probleem, het opzetten van een behandelplan, training, inzetten van hulpmiddelen en advisering aan ouders/verzorgers en leerkrachten.Soms ligt de oorzaak van de problemen bij een ongeluk, ziekte, ontwikkelingsachterstand, een aangeboren of op latere leeftijd gekregen aandoening of hersenbeschadiging. Maar het kan ook zijn dat er niet een duidelijke oorzaak aan te wijzen is.

 

Vergoeding:
Ergotherapie wordt vanuit het basispakket van de zorgverzekering volledig vergoed voor 10 uur per jaar. Soms worden er extra uren vanuit de aanvullende verzekering vergoed. Raadpleeg hiervoor de voorwaarden. Als na overleg meer dan de vergoede behandeluren nodig zijn, komen de vervolgbehandelingen voor uw eigen rekening.

Werkwijze kinderergotherapie:
Een kinderergotherapeut analyseert waarom het kind moeite heeft met bepaalde handelingen. Hij of zij is erop gericht om het kind te helpen bij de ontwikkeling en het zo zelfstandig mogelijk thuis, op school en tussen leeftijdsgenootjes te laten functioneren. De activiteiten die problemen opleveren en die voor het kind belangrijk zijn, worden praktisch aangepakt. De mogelijkheden zijn daarbij belangrijker dan de problemen. Ook kunnen ouders/verzorgers en leerkrachten adviezen krijgen om de situatie thuis en op school te verbeteren. De kinderergotherapeut van Ergotherapiepraktijk Mol behandelt kinderen tussen de 0 en 16 jaar die moeite hebben met het uitvoeren van dagelijkse handelingen. De kinderergotherapeut geeft training, begeleiding, advies en instructie.
Mogelijke hulpvragen:

 

Begeleiding bij ongemak en problemen m.b.t.:


School
        oog-hand coördinatie en de fijne motoriek;
        schrijven (slordig schrijven, letters en/of cijfers omkeren, onvoldoende ontwikkeling van een voorkeurshand);
        kleutervaardigheden zoals scheuren, knippen, plakken, vouwen, tekenen;
        gym en buitenspelen;
        zelfstandig werken;
        concentratie- en aandacht;
        coördinatie- en planning;
        ruimtelijke oriëntatie;
        samenwerking van de handen.

Spel
        weinig of moeilijk kunnen spelen;
        nooit samen willen spelen met leeftijdgenootjes;
        angst om te vallen of te bewegen;
        niet graag schommelen of klimmen;
        moeite met voortbewegen;
        niet weten wat met speelgoed te moeten doen.

 

Zelfredzaamheid
        eten en drinken (o.a. gebruik van bestek / drinkgerei);
        aan- en uitkleden, veters strikken, knopen sluiten,  douchen, wassen, haren kammen etc. ;
        problemen met zitten en voortbewegen;
        beperkt inschakelen van een lichaamszijde.

Prikkelverwerking
        onhandigheid, vaak iets omstoten of tegen iets aan lopen;
        veel huilen en moeilijk te troosten;
        problemen met slapen;
        overgevoeligheid voor tastprikkels (aanraken, bepaalde kleding, materiaal als zand, gras, klei);
        moeite met concentratie (moeilijk stil kunnen zitten, snel afgeleid zijn);
        angsten voor bewegingen als schommelen, klimmen, rennen etc.

Openingstijden Praktijk:
Maandag t/m vrijdag 08:30 – 18:00u Op maandag zal Lisa Hage op KPO Basisschool De Appel aanwezig zijn. Tijdens schoolvakanties kunnen in overleg andere behandeltijden gehanteerd worden. Afspraak buiten openingstijden? Vraag naar de mogelijkheden!
Telefonische bereikbaarheid:

Afspraken kunnen tijdens praktijkuren gemaakt worden op: 0165 – 391 026 .
Wijzigen van een afspraak kan telefonisch tot 24 uur voorafgaand aan de behandeling,
zonder dat daar kosten aan verbonden zijn.

Directe toegang ergotherapie (DTE):
Voor een afspraak met een ergotherapeut hoeft u niet eerst naar de huisarts. Dat mag wel, maar vanaf 1 januari 2012 is een verwijsbrief niet meer nodig, tenzij uw verzekeraar dat anders omschrijft in de polisvoorwaarden. De ergotherapeut voert voor aanvang van de behandeling een DTE-screening uit. Dit is een kort gesprek waarin de indicatie en contra-indicaties voor ergotherapeutische behandeling worden vastgesteld.

Vanaf juni 2009 moet het Burger Service Nummer (BSN) van uw kind opgenomen worden in onze administratie. Wij vragen u om het identiteitsbewijs van uw kind mee te nemen.

Contactgegevens:
Hoofdlocatie Roosendaal:Tolbergcentrum 55 4708 GB Roosendaal
Dependance Roosendaal:KPO Basisschool de Appel Van Goghlaan 9A 4703 JA Roosendaal
&
Hoofdlocatie Steenbergen:Kromme Elleboog 19, 4651 BG Steenbergen
Tel: 0165 – 391 026

 

www.ergotherapiemol.nl

FB: Ergotherapiepraktijk Mol
De Ergotherapeut op KPO Basischool De Appel: Lisa Hage (zie foto)

De ergotherapeuten zijn lid van Ergotherapie Nederland en staan ingeschreven in het kwaliteitsregister Paramedici.