Jeugdprofessional

Met de jeugdprofessional kun je praten als je ergens mee zit. Bij elke vraag en met elk probleem. Dat kan gaan over pesten, vriendschap, niet lekker in je vel zitten, boosheid, voor jezelf opkomen, gescheiden ouders, verslaving, verlieservaringen etc.

Gesprekken
De gesprekken met leerlingen en leerkrachten vinden op school plaats, gesprekken met ouders kunnen zowel op school als thuis plaats vinden.  Soms is één keer praten voldoende, soms zijn meer gesprekken nodig. Dat bekijken we in overleg.


Oplossingen
De jeugdprofessional neemt de tijd om naar je te luisteren. Rustig en zonder te oordelen. De insteek is altijd positief, gericht op oplossingen. Soms is alleen informatie en advies al genoeg om je verder te helpen. Als het nodig is, kunnen we je in contact brengen met andere hulpverleners.

Hulp voor ouders
Ook ouders kunnen de jeugdprofessional inschakelen. Misschien zijn er thuis problemen of grote veranderingen. Misschien zijn er zorgen over het gedrag van het kind. Met elke vraag over de opvoeding kunnen ouders langskomen. Ook bij echtscheiding, rouwverwerking of financiële problemen.

Hulp voor leerkrachten/docenten
Geen kind is hetzelfde. De jeugdprofessional kan tips geven voor de omgang met drukke of passieve kinderen, pesters, slachtoffers, driftkikkers, bij plotselinge gedragsveranderingen etc.

Privacy
De jeugdprofessional gaat zorgvuldig om met ieders privacy. De gesprekken zijn vertrouwelijk. We nemen geen contact op met anderen, tenzij je toestemming geeft. We houden ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden voor de jeugdprofessional of heeft u zelf vragen?

Via de Intern Begeleider van school kunt u uw kind of uzelf aanmelden.