Don Bosco, begeleiding op maat voor kind en gezin

Op zoek naar een plek?

Waar de deur altijd open staat

Waar je gewoon jezelf kunt zijn

Waar je altijd terecht kunt met vragen!  

 

Don Bosco Westrand

Iedere dinsdag- en donderdagmiddag na schooltijd mogen kinderen van groep 1 tot en met  groep 5 deelnemen aan een gezamenlijk gestructureerd programma. Hierbij krijgen ze individuele begeleiding en sturing, dit in overleg met de leerkrachten van “De Appel”.

 

Wat doen we zoal:

We zijn gezamenlijk bezig met allerlei activiteiten zoals:

- Spelen met de verschillende bouwmaterialen, treinbaan, lego, domino.

- Gezelschapsspelletjes

- Spelen met de verkleedkleren en in de poppenhoek spelen.

- Buitenspel

- Samen muziek maken en liedjes zingen.

- Knutselen met allerlei materiaal

- Spelend leren/huiswerkbegeleiding

 

Persoonlijke doelen:

Iedere middag werken de kinderen aan een persoonlijk doel dat past bij hun persoonlijke ontwikkeling. Is dit doel behaald dan krijgen ze op een beloningskaart een smiley als beloning. Heeft een kind 5 smileys behaald dan mag er een kleine cadeautje of snoep uit de snoeppot uitgezocht worden en dit mag mee naar huis genomen worden. Men kan ook voor meerdere smileys sparen, uiteraard is de beloning dan iets groter. Door herhalend de nadruk te leggen op persoonlijke doelen stimuleren we kinderen in hun sociaal emotionele ontwikkeling, spel, taal, cognitie en gedrag.

 

Ouders:

Voor ouders is er de mogelijkheid om:

- tijdens de breng- en haalmomenten ondersteuning, handvatten en tips te ontvangen over de opvoeding

- opvoedondersteuning in de thuissituatie

- ondersteuning en begeleiding middels een ingepland individueel gesprek

-deel te nemen aan de thema ochtenden

-de gezinsdagen te bezoeken

 

Vakanties:

Tijdens de vakanties is Don Bosco Westrand dicht, er is een mogelijkheid voor de kinderen om deel te nemen aan het vakantieprogramma in Don Bosco Centrum. (zie adres hieronder)

 

Wat zijn de kosten?

Ouders betalen per maand. De kosten zijn 4 euro per maand. Kinderen kunnen dan elke week komen op dinsdag en donderdagmiddag van 15.15 uur tot 17.30 uur.

 

Hoe aanmelden?

Ouders/opvoeders kunnen zichzelf en hun kinderen aanmelden bij juf Astrid IJzerman of  bij de jeugdprofessional Betty Wijdeven. Zij geven dit door aan Don Bosco. De pedagogisch medewerksters plannen dan zo snel mogelijk een kennismakingsgesprek, waarbij gesproken wordt wat Don Bosco kan bieden en wat uw verwachtingen zijn.

 

Voor meer informatie:

Don Bosco Kloosterstraat 1

4701 KH Roosendaal    

0165535326     

donboscoroosendaal@juzt.nl