Extra Aanbod

KPO Basischool De Appel heeft zich voor de komende jaren (2020) ten doel gesteld zich om te vormen tot een Integraal Kindcentrum. Naast aandacht voor het reguliere aanbod, met een duidelijk accent op taal en rekenen, is er veel aandacht voor Sport en beweging, Gezondheid, Veiligheid, ICT en dagarrangementen. Op deze pagina houden we u op de hoogte van deze ontwikkeling en kunt u zien van welke mogelijkheden u nu al gebruik kunt maken.